Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL312

    [product_attribute]

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

[content_left]
[content_right]

Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL312