Chảo chống dính đáy từ có vung kính EDA-43128 28c

    [product_attribute]

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

[content_left]
[content_right]

Chảo chống dính đáy từ có vung kính EDA-43128 28c