Chảo giả đúc sâu màu vàng nhạt có đáy từ size 2

    [product_attribute]

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

[content_left]
[content_right]

Chảo giả đúc sâu màu vàng nhạt có đáy từ size 2